Till medlem


Bostadsrätten har många fördelar


Som boende i bostadsrätt har Du ett antal möjligheter och rättigheter. Du har även skyldigheter. Vissa i form av trivselregler för att Du och dina grannar ska trivas tillsammans.


Vi hälsar Dig välkommen som medlem och önskar Dig ett trivsamt boende.


                                                                  StyrelsenDin bostadsrättsförening äger huset där du tillsammans med dina grannar bestämmer hur föreningens hus ska förvaltas. Du bor till självkostnadspris och du kan överlåta din lägenhet till ett pris som du och en köpare kommer överens om.


Vårda lägenheten

Som medlem bör du vara rädd om din lägenhet. På så sätt behåller du dess värde. Det är viktigt att vara observant på ex: fuktskador som kan orsakas av läckage vid toaletter och kranar. Informera din fastighetsskötare om du ser tecken på detta. Du är skyldig att åtgärda fel och brister som uppstår i lägenheten. Om fel uppstår där en större skada blir följden kan du bli ersättningsskyldig om du inte felanmält detta.


Visa hänsyn

I ett flerfamiljsområde bor många människor tillsammans. Det är av stor vikt att alla trivs och tar hänsyn till varandra. Störningar i form av hög musik, högt ljud och liknande bör generellt undvikas samt får inte förekomma mellan klockan 22:00-07:00. Som bostadsrättsinnehavare är du ansvarig även för alla som tillhör ditt hushåll samt besökare till lägenheten.


Allmänna utrymmen/Information

Ställ inte saker i trapphus eller utanför dörren. Cyklar förvaras på anvisade platser i källare eller vid cykelställ på gården. Undvik att skaka mattor från fönster eller balkong. Det är inte tillåtet att röka i allmänna utrymmen.


Förråd

Tänk på att inte förvara värdefulla saker samt även brandfarliga medel i forma av färg, lösningsmedel m.m. i ditt förråd.


Husdjur

Det finns klara regler för husdjur i bostadsområdet. Visa hänsyn genom att plocka upp efter din hund och ta ansvar för din katt.


Det yttre miljön

Fastighetsskötaren samt lokalvårdaren håller rent och snyggt på gården och i ex: trapphus och andra gemensamma utrymmen. Tänk även på att vi alla kan hjälpas åt att bevara vårt område rent och snyggt genom att inte skräpa ner och inte kasta ut fimpar/skräp från balkongerna.


Service och reparationer

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för alla reparationer i lägenheten förutom stamledningar som tillhör husets gemensamma delar. Saker som går sönder och tillhör lägenheten ansvarar varje enskild bostadsrättsinnehavare för. Det gäller allt som tillhör lägenhetens inre: rummens väggar, golv och tak, köksinredning, badrum, övriga utrymmen, glas i fönster och dörrar samt inner-och ytterdörrar.


Underhåll och ombyggnad

Föreningen och medlemmarna ansvarar för olika delar av fastigheten. Huvudprincipen är att medlemmarna ansvarar för allt som tillhör lägenheten medan föreningen ansvarar för fastighetens utsida samt de gemensamma delarna. Bostadsrättsinnehavaren bestämmer fritt över sin lägenhet. Vid en väsentlig ombyggnad ska styrelsen informeras och ombyggnationen godkännas. Det kan gälla vid ex: ändring av planlösning, påverkan på VVS-och elinstallationer. Tänk speciellt på tätskikt vid reparation av badrum. Arbetet måste utföras av en auktoriserad fackman med egen försäkring.