FröjdenLokalen är belägen i ett flerfamiljshus vilket gör att ljudnivån ska anpassas därefter. Lokalen ska lämnas i städat skick i annat fall debiteras en avgift för detta. Skadegörelse av lokalens utrusdtning skall ersättas med nyanskaffningsvärde.Hyra av Föreningens samlingslokal

Ljungvägen 7

Hyrestid 14:00-14:00 Avgift per dygn 300:-


Föreningar som har kvällssammankomster 200:-


Bokning av lokalen sker vid föreningens kontor, måndagar Kl: 18:00-19:00


Betalning betalas in på bankgiro

5321-4904

Vid avbokning senare än två veckor innan aktuell nyttjandedag återbetalas endast 250:-