HemförsäkringI bostadsrättsföreningens försäkring ingår tilläggsförsäkring för bostadsrättsinnehavaren. Någon tilläggsförsäkring till hemförsäkringen behövs inte.

Vid eventuell skada kontakta styrelsen inom sex månader från skadetillfället.

Styrelsen ansvarar för att en skadeanmälan skrivs.


ADE-Försäkring Blåklinten

ADE-Försäkring Violen


ADE-Försäkring Villkor