Hemförsäkring

Välkommen till

Bostadsrättsföreningen Blåklinten-Violen

Hallstavik

 

 

I bostadsrättsföreningens försäkring ingår tilläggsförsäkring för bostadsrättsinnehavaren. Någon tilläggsförsäkring till hemförsäkringen behövs inte.

Vid eventuell skada kontakta styrelsen inom sex månader från skadetillfället.

Styrelsen ansvarar för att en skadeanmälan skrivs.

 

ADE-Försäkring Blåklinten

ADE-Försäkring Violen

 

ADE-Försäkring Villkor